„Вкрстување на световите“- е насловот на новата книга на стружанката Мерсиха Исмајлоска, чија промоција ќе биде денес, во Спомен-куќата на браќата Миладиновци во Струга, со почеток во 19 часот. Промотори на делото ќе бидат Мите Стефоски и Александра Јуруковска, а за музичкиот дел е задолжен Петар Кочоски.

„Вкрстување на световите“ е книга што во себе вклучува една подолга тема: „Вкрстување на световите на Истокот и Западот (интерпретација на перцепцијата и нарацијата во делата Прашина од Милчо Манчевски, Се викам Црвено од Орхан Памук и Боречки клуб од Чак Паланик)“, инаку магистерски труд на Исмајлоска. Текстот се обидува преку компаративистичко-контрастивна согледба да даде анализа на вкрстувањето помеѓу Истокот и Западот, видено преку вкрстувањето на зборот и сликата. Двојно преплетување, израз на копнеж за давање теоретски одговор на некои метафизички прашања.

„Својот културолошки пристап авторката го заокружува со поврзувањето на источната и западната мисла присутна во делата на мислителите што биле способни да го вкрстат сопственото поимање на бивствувањето и светот со она на Платоновата философија или Аристотеловата метафизика“, се вели во рецензијата на проф. д-р Славица Србиновска кон книгата „Вкрстување на световите“.

Книгата е објавена со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија.
 
Мерсиха Исмајлоска е родена во 1980 година во Струга. Дипломирала на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Ги објавила книгите „Нова приказна“ (раскази, 2014) и „Тангента“ (есеи и критики, 2014), изданија на ЗЛКН „Бран“, Струга. Учесник е на повеќе научни конференции, симпозиуми, трибини и други собири од областа на културата, науката и на уметноста. Нејзини текстови се дел од неколку зборници научни трудови од областа на книжевноста. Членува во Европската мрежа за компаратистички проучувања, како и во Друштвото за компаративна книжевност на Македонија. Работи на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ во Охрид.

OhridNews